Drodzy Państwo,

komisja konkursowa w składzie: Paweł Jońca (przewodniczący), Piotr Chlipalski, Sebastian Woźniak spośród 250 nadesłanych plakatów, wybrała pracę oznaczoną godłem U012, której autorem jest Piotr Pietrzak. Gratulujemy!


zwycięska praca, Piotr Pietrzak

Jury postanowiło także przyznać wyróżnienie pracy oznaczonej godłem U216, której autorem jest Piotr Depta-Kleśta. Gratulujemy!


wyróżnienie, Piotr Depta-Kleśta