Drodzy Państwo,

Jury w składzie: Paweł Jońca (przewodniczący), Sebastian Woźniak i Piotr Chlipalski (dyrektor festiwalu) spośród 296 nadesłanych plakatów postanowiło wybrać pracę oznaczoną godłem U070, której autorem jest Piotr Depta-Kleśta, gratulacje!

autorowi serdecznie gratulujemy, a wszystkim, którzy po raz kolejny obdarzyli nas oceanem kreatywnej energii po siedmiokroć dziękujemy!